Близо 90% от годишния размер са достигнали постъпленията от местни данъци и такси в община Добрич

88,66% от годишния размер са достигнали постъпленията от местни данъци и такси в община Добрич към края на месец октомври. Приходите са в размер на 6 900 000 лева при 7 700 000 лева годишен план.

Близо 90% от годишния размер са достигнали постъпленията от местни данъци и такси в община Добрич

Това съобщи зам.-кметът по "Финанси и общинска собственост" Елка Димова пред журналисти днес. 


При таксата за битови отпадъци постъпленията за същия отчетен период са 4 800 000 лева. Годишният план е общо 5 450 000 лева и е изпълнен на 88,69%.

Към 31 октомври цялата приходна част на община Добрич е изпълнена на 83,21%. Постъпленията са в размер на 18 300 000 при годишен план от 22 000 000 лева.

В заключение Елка Димова отбеляза, че усилено се подготвя бюджетът на община Добрич за 2020-а година.