Свободни работни места в Добрич на 28 октомври

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 28 октомври

ДБТ - Добрич


Чистач/ Хигиенист        1

Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (Инженер)        1

Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)        1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)        1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)        1

Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")        6

Учител, детска градина, Образование - Висше / Подготовка на детски учители        1

Счетоводител, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и контрол)        1

Машинен оператор, шиене на бродерия, Образование - Основно        1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно (Водач на тежкотоварен автомобил),Средно / Транспортни  услуги (Водач на тежкотоварен автомобил)        2

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (категория С, Е),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (категория С, Е)        4

Крояч, текстил, Образование - Основно (крояч, текстил),Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Огняр, Образование - Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )        1

Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        3

Обслужващ, магазин, Образование - Основно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Оператор, машина за обработка на фолио, Образование - Средно        1

Касиер, домакин, Образование - Средно        1

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Средно / Хранителни технологии (Готвач)        1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности        2

Шофьор, автобус, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор C Д)        1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)        2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно        3

Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Счетоводство и данъчно облагане        1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини ),Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )        5

Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Основно        2

Консултант, продажби ИКТ, Образование - Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно        2

Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)        1

Кредитен специалист, банка, Образование - Средно,Висше        3

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно,Основно        1

Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        2

Картотекар, Образование - Средно,Средно / Секретарски и административни офис дейности        1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно        1        

Филиал Балчик

Крояч, платна, Образование - Основно        2

Гладач, преса (ръчно), Образование - Основно        2

Шивач, Образование - Средно        1

Контрольор, качество, Образование - Средно        2

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )        1

Техник, компютърни системи, Образование - Средно / Компютърни науки (Монтаж ,настройка и поддръжка на компютърни мрежи.)        1

Организатор, производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)        1