В седмичните разписания на 5 училища в областта са открити несъответствия със здравните изисквания

Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Добрич.

В седмичните разписания на 5 училища в областта са открити несъответствия със здравните изисквания

Миналата седмица е била извършена оценка на седмичните разписания на учебните занятия в първи срок на учебната 2019/2020 г. в 20 учебни заведения от област Добрич. В 5 от тях седмичните учебни разписания не са отговаряли на здравните изисквания. Дадени са препоръки в протоколите до директорите на учебните заведения, с оглед отстраняването на несъответствията.
Във връзка с изпълнение на дейности по Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон, събраните детектори от приключилото трето национално проучване на обемна активност на радон в жилищни сгради, попълнените анкетни карти и таблица с общи данни за сградите, са изпратени в НЦРРЗ, гр. София.