Пет учебни заведения в Добрич желаят да формират паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив

В Община Добрич са постъпили докладни записки от директорите на пет общински училища, с които предлагат през учебната година да бъде разрешено да формират паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив.

Пет учебни заведения в Добрич желаят да формират паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив

Докладните записки са от директорите на Обединеното училище “Йордан Йовков”, Основното училище „Никола Йонков Вапцаров“, Средното училище „Димитър Талев“, Професионалната гимназия по Ветеринарна медицина, както и Професионалната гимназия по Аграрно стопанство.


Общинският съвет на Добрич ще реши дали в ОбУ „Йордан Йовков“ да бъде формирана една паралелка III клас с 15 ученици и една професионална в X клас с 13 ученици, в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ да има една паралелка в VI клас с 14 ученици, в СУ „Димитър Талев“ една паралелка в XII клас с 15 ученици, в ПГ по Ветеринарна медицина – една паралелка в VIII клас с две специалности: „Ветеринарен техник“ и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ с общо 15 ученици и в ПГ по Аграрно стопанство – една паралелка по специалността „Механизация на селското стопанство“ с 16 ученици и „Производител на селскостопанска продукция“ с 15 ученици. 

Предложенията са мотивирани с намаляване броя на учениците поради миграция, с наличие на необходимата материално-техническа база и учители, с  липса на възможност за сливане с друга паралелка и с очаквания за записване на ученици след приключване на септемврийската поправителна сесия.

Училищните ръководства изрично посочват, че средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките на утвърдения на училището бюджет и допълнителни средства не са необходими.

Общинският съвет на Добрич ще реши дали да бъдат формират паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив в петте учебни заведения на редовното си заседание на 17 септември.