Стартираха дейностите по рехабилитация на уличната и пътна мрежа в община Генерал Тошево

Отсечките, по които се работи в момента, са преходни обекти от Капиталова програма 2018

Стартираха дейностите по рехабилитация на уличната и пътна мрежа в община Генерал Тошево

Асфалтиране и изкърпване на улици и пътни отсечки тече в момента в община Генерал Тошево. Населените места, по които се работи, са Къпиново, Преселенци и Присад – в тях, с малко над 100 000 лв. ще бъдат ремонтирани части от уличната мрежа. С други 61 000 лв., отново заложени в общинския бюджет за предходната година, ще бъде асфалтиран пътят в посока с. Лозница. Дейностите стартираха в края на месец март, като се започна от с. Къпиново. В момента работната група е насочила усилия за рехабилитация на отсечката, водеща до с. Лозница. По план-график, след приключване на тези пътни ремонти ще бъде частично рехабилитиран и пътят за с. Пленимир, за което за гласувани средства в размер на 60 000 лв.
В първите дни на месец април, дейностите по рехабилитация на уличната и пътна мрежа в общината бяха инспектирани от ресорния заместник кмет Деян Димитров. Той посети работната група в с. Къпиново, за да проследи качеството на изпълнение.

До края на 2019 година, основен ремонт ще претърпят следните улици в Генерал Тошево: ул. „Независимост“, ул. „Любен Каравелов“, ул.„Калиакра“, ул.„Неофит Бозвели“, ул.”Рила планина”, ул. „Мусала“, „ул. „Гаврил Генов“, ул. „Гео Милев“ и ул.“Цвятко Радойнов“, както и ул. „Ивайло” в кв. Пастир. Асфалтова настилка ще бъде положена и пред кметството в с. Изворово, а по две улици в с. Йовково ще бъде положена трошено каменна настилка.

Пътищата от общинската пътна мрежа, които са предвидени за рехабилитация в тазгодишната Капиталова програма, са: път DOB 3042 /III 2904 Кардам-Бежаново/ с. Вичево км и път DOB 3043 /III-2904 Спасово- Бежаново/ с. Александър Стамболийски, път DOB 3048/III-296 Василево-Каварна/ с. Средина, път DOВ 3037/ II-29 /Кардам – Горняк, път DOВ 1122/ II-29 Добрич- Генерал Тошево/- граница общ. /Добрич-Ген. Тошево/ III 29043 Царевец-Пчеларово.