Свободни работни места в Добрич на 11 април

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 11 април

ДБТ - Добрич
Камериер/камериерка, хотел     2

Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки), Образование - Висше      2

Асистент-продавач, Образование - Висше      1

Лаборант, Образование - Висше / Здравни грижи (лаборант)      1

Рехабилитатор, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-рехабилитатор)      1

Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (професионален бакалавър-Специалист по здравни грижи)       5

Лекар, Образование - Висше / Медицина      6

Акушерка, Образование - Висше / Медицина (Акушерка)      3

Социален работник, Образование - Висше / Социална работа и консултиране (Социални дейности,социална педагогика,психология,педагогика)      1

Учител, практическо обучение, Образование - Висше / Фризьорски и козметични услуги (Фризьорство)      1

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно      10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално,Основно    2

Общ работник, Образование - Начално,Основно    4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Начално,Основно     3

Сервитьор, Образование - Основно    15

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    4

Сервитьор, Образование - Основно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно    1

Работник, озеленяване, Образование - Основно      2

Гладач, Образование - Основно     1

Портиер, Образование - Основно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно     5

Социален асистент, Образование - Основно       1

Помощник-готвач, Образование - Основно       2

Готвач, Образование - Основно     3

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно      39

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно    23

Общ работник, Образование - Основно     49

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно    10

Общ работник, Образование - Основно    1

Общ работник, Образование - Основно   2

Камериер/камериерка, Образование - Основно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно     1

Готвач, Образование - Основно     8

Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно     5

Гладач, Образование - Основно    1

Продавач-консултант, Образование - Основно     1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно      10

Бояджия, превозни средства, Образование - Основно    1

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)      4

Заварчик, Образование - Основно (заварчик),Средно (заварчик)     1

Помощник-готвач, Образование - Основно (помощник-готвач)     1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно (правоспособност за пътно-строителни машини )        1

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално       3

Работник, озеленяване, Образование - Основно,Начално        4

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно       3

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно        4

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно      2

Общ работник, Образование - Основно,Средно       1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      10

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно      4

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно      3

Общ работник, Образование - Основно,Средно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      14

Работник, кухня, Образование - Основно,Средно    8

Шлосер, Образование - Основно,Средно      2

Общ работник, Образование - Основно,Средно      10

Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно     2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Средно     4

Работник, строителството, Образование - Основно,Средно     1

Администратор, хотел, Образование - Професионален колеж,Средно       3

Барман, Образование - Професионален колеж,Средно      5

Отговорник, търговска зала, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно       3

Готвач, Образование - Средно       5

Сервитьор, Образование - Средно      4

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Камериер/камериерка, Образование - Средно       5

Сервитьор, Образование - Средно      5

Готвач, Образование - Средно     4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно    7

Сервитьор, Образование - Средно    2

Камериер/камериерка, Образование - Средно     4

Пиколо, Образование - Средно    2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2 

Санитар, Образование - Средно       2

Касиер, Образование - Средно     20

Пиколо, Образование - Средно     4

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1

Монтажник, дограма, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно      2

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Експедитор, стоки и товари, Образование - Средно     1

Помощник-готвач, Образование - Средно      8

Шофьор, линейка, Образование - Средно     1

Сараф, Образование - Средно     3

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      18

Майстор-готвач, Образование - Средно       1

Хигиенист, здравно заведение, Образование - Средно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      5

Барман, Образование - Средно     4

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Администратор, хотел, Образование - Средно      4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     10

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно      5

Сервитьор, Образование - Средно     10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно     6

Сервитьор, Образование - Средно     12

Барман, Образование - Средно       2

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Сервитьор, Образование - Средно     2

Домашна помощница, Образование - Средно      1

Готвач, Образование - Средно      5

Спасител, басейн, Образование - Средно     1

Помощник-готвач, Образование - Средно      3

Готвач, Образование - Средно      4

Готвач, Образование - Средно      2

Готвач, Образование - Средно     2

Сервитьор, Образование - Средно      10

Барман, Образование - Средно      1

Сервитьор, Образование - Средно    4

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно      2

Помощник-готвач, Образование - Средно     2

Барман, Образование - Средно      9

Администратор, хотел, Образование - Средно    1

Администратор, хотел, Образование - Средно      2

Помощник-готвач, Образование - Средно       5

Сервитьор, Образование - Средно      3

Мениджър, туризъм, Образование - Средно     1

Дърводелец, Образование - Средно      1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно     4

Монтьор, ремонт на машини и оборудване, Образование - Средно      1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно       1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно      6

Сладкар, Образование - Средно      1

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно      1

Барман, Образование - Средно      1

Шофьор, лек автомобил до 9 места, Образование - Средно     1

Сладкар, Образование - Средно     3

Месач, Образование - Средно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно      5

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно     63

Продавач-консултант, Образование - Средно      2

Пекар, Образование - Средно     2

Администратор, хотел, Образование - Средно     4

Сервитьор, Образование - Средно     8

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Готвач, Образование - Средно      21

Продавач-консултант, Образование - Средно     1

Сервитьор, Образование - Средно     10

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      1

Пиколо, Образование - Средно     7

Сервитьор, Образование - Средно     3

Готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)     3

Електротехник, поддръжка на сгради, Образование - Средно (Квалификация-ел. и ВиК)      2

Сервитьор, Образование - Средно (квалификация-сервитьор),Професионален колеж     10

Спасител, басейн, Образование - Средно (квалификация-спасител)       2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)      2

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст)     1

Техник, механик, Образование - Средно (машинен техник)      1

Огняр, Образование - Средно (огняр газови котли)       1

Сервитьор, Образование - Средно (помощник сервитьор)      2

Строителен техник, проектно-технически отдел, Образование - Средно (Строителен техник.)       1

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация     4

Фризьор, Образование - Средно (фризьор)      1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги      2

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше     5

Администратор, хотел, Образование - Средно,Висше     2

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      1

Сервитьор, Образование - Средно,Основно      5

Готвач, Образование - Средно,Основно      4

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      2

Сервитьор, Образование - Средно,Основно     3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно,Основно      15

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно     7

Продавач, хранителни продукти, Образование - Средно,Основно     3

Шивач, Образование - Средно,Основно      4

Стругар, Образование - Средно,Основно       1

Заварчик, Образование - Средно,Основно     1

Готвач, Образование - Средно,Основно       2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно      3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно      10

Пакетировач, Образование - Средно,Основно       1

Гладач, Образование - Средно,Основно     2

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно     3

Готвач, Образование - Средно,Професионален колеж      5

Камериер/камериерка, Образование - Средно,Професионален колеж      5

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше     1

Филиал Балчик

Крояч, текстил, Образование - Основно     5

Контрольор, качество, Образование - Основно,Средно    5

Портиер, Образование - Основно,Средно     1

Склададжия, Образование - Средно      2

Организатор, производство, Образование - Средно    1

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика      1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи      1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно      3

Филиал Крушари

Продавач-консултант, Образование - Средно      1