Започнаха проверки на храните по черноморието

Инспекторите от отдел „Контрол на храни” към Областна дирекция по безопасност на храните извършват проверки по официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни на територията на област Добрич.

Започнаха проверки на храните по черноморието

За периода от 9 май до 13 май  са проверени 87 обекта в цялата област. Общият брой издадени предписания е 28 броя, а общият брой издадени актове за установяване на административно нарушение е 5. За един обект е издадено разпореждане за временно спиране на дейността. Възбранените хранителни продукти са 19 кг. малотрайна сладкарска продукция  и 1000 кг. замразен пипер.
Извън тези проверки и във връзка със започващия летен сезон, ОДБХ - Добрич извърши проверки в курортната зона. Експертите на агенцията провериха обекти за търговия на дребно с храни, хипермаркетите, заведенията за обществено хранене, питейните заведения, хотелите и почивните бази по черноморското крайбрежие.

 

Особено внимание се обърна на кетъринг фирмите, временни обекти за продажба на хранителни продукти и обекти, които предлагат all inclusive услуга. За периода от 15 април до 15 май резултатите констатирани от  Областната дирекция –Добрич са следните:
- Общ брой проверени обекти –  34 бр.
- Общ брой издадени предписания – 15 бр.
- Общ брой издадени актове за установяване на административно нарушение – 11 бр.
- Бракувани храни от животински произход  – 79 кг.


Установените несъответствия са по отношение на сградов фонд и оборудване, водене на документацията по системите за самоконтрол, етикетировка, срок на годност.