Театри злоупотребяват с пари от хазната

Около 10% от театралните и музикални институти злоупотребяват със системата на делегираните бюджети. Нарушенията се състоят в това, че културните институции отчитат повече зрители, за да получат допълнителни субсидии.

Театри злоупотребяват с пари от хазната

Няколко културни института злоупотребяват със системата на делегираните бюджети,


съобщи зам.-министърът на културата Митко Тодоров. Нарушенията им се състоят в това, че

отчитат много повече от реалните зрители на представленията си, за да получат допълнителни субсидии от държавния бюджет.

 

По думите на културния зам.-министър по този начин се нарушава както Закона за бюджета, така и Закона за развитие на културата.

 

Въпреки костатираните нарушения, бюджетът за сценичните изкуства е по-голям спрямо предходните години. За институтите, които разпределят справедливо финансите си и

имат реализирани представления с голям зрителски интерес, са отпуснати около 4,4 милиона лева отгоре за първото тримесичие на 2011г.

 

Главният секретар на министерството Стоян Стоянов отбеляза, че с въвеждането на системата на делегираните бюджети отчетените резултати са предимно положителни.

 

Увеличен е броят на зрителите, което води до скок в собствените приходи с около 40%. В резултат на преизчислението, културните институти ще получат допълнителни 4 млн., което е с 30% повече от преведения им бюджет от държавата, в сравнение с първите 3 месеца миналата година. Прекратена е тенденцията за увеличаване на задълженията, обясни Стоянов.

 

Определени културни институти правят опити за представяне на нереални бюджети, с цел набавяне на още средства.

След детайлните проверки на установените нарушения могат да последват дисциплинарни наказания или да бъдат поискани оставките на ръководителите на отделни театри, опери и др.

Красимира Филипова, директор на Дирекция „Сценични изкуства”, обясни, че един от музикалните институти през първото тримесечие на 2010 г. има 228 зрители, а през тази година за същия период отчита над 2000. Друг музикално учреждение е имало 1150 зрители, а сега – над 5500. В един от българските театри през първите три месеца е имало 1760 зрители, а сега – 5914. В друг театър от 2588 зрители в началото на миналата година, сега те са 6061.

 

До края на този месец всички културни учреждения, които са на делегирани бюджети, ще трябва да внедрят система за електронна продажба и контрол на закупените билети.

 

Столичните театри имат такава електронна система за билети, но тези в страната ще трябва да я закупят. По думите на експертите в културното министерство една подобна конфигурация струва около 1500 лв.