Планови прекъсвания на тока в Област Добрич за 25 и 28 март

Планови прекъсвания на Е.ОН България:

Петък, 25.03.2011:

На 25.03.2011г. от 09.00 часа до 16.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването в град Балчик - бивша база на ГРМП,гаражи на ДАП, дърводелски цех, бензиностанция, общински жилища, база на БКС и „Круни”, бетонов възел „Добротица”, пътно управление, метален цех „Екостил”, ”Папас олио”, нов гробищен парк, шивашко предприятие (индустриална зона).

На 25.03.2011 г от 09:00 до 16:00 часа в село Божурец, Комплекс „Калиакрия” и ветрогенераторните паркове на извод Божурец.

Понеделник, 28.03.2011:

На 28.03.2011 от 09:00 до 16:00 часа поради Профилактика на ел. съоръженията ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр. Добрич - в района на опитно поле, Околовръстен път, Фирма „ Имидж ”

На 28.03.2011 г.от 09.00 часа до 17.00 часа в с. Храброво, село и болница в Карвуна, ”Свинекомплекс” Сенокос, поделение на ВМС, с.Сенокос, с.Дъбрава.


На 28.03.2011 г. и на 29.03.2011 г. от 09:00 до 16:00 часа в селата Могилище, Иречек , Видно и Ветрогенераторните паркове на извод Вранино.