Планови прекъсвания на тока на 29, 30 и 31 юли

От Енерго-Про съобщават за следните спирания на тока в област Добрич:

Петък, 29.07.2022 г.:


В периода 25.07.2022 - 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от село Дончево: част от ул. 2-ра, ул. 3-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. 9-та; ДЕТСКА КУХНЯ - СОЦ. ПАТРОНАЖ.

В периода 25.07.2022 - 29.07.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Воднянци, с. Хитово, с. Алцек, с. Дряновец, с. Фелдфебел Дянково, с. Поп Груево и Фурладан; съоръжения на ВиК и GSM Оператори.

В периода 25.07.2022 - 29.07.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черна, с. Крагулево, с. Земенци, с. Загорци, с. Добрево, с. Свобода, с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци, с. Александрия, с. Северняк, с .Поручик Кърджиево, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново.

В периода 25.07.2022 - 29.07.2022 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Абрит, с. Коритен, с. Северци, с. Лозенец.

На 29.07.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Бойчо Огнянов“, ул. „Самарско знаме“, ж. к. „Христо Ботев“, бл. 2, 5 и 10, СУ „Димитър Талев“.

В периода 25.07.2022 - 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: бул. "Добруджа" № 26, ул. "Крайовски договор" № 19-53, 20-56, ул. "Сава Огнянов", уп. "Панайот Станчев" № 13-19, 30-40, ул. "Хан Тервел" № 151-179, 146-192.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: района на Младежки дом; ул. "З. Стоянов", ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ЕООД, бул. "25-ти септември" № 5-11, ул. "Кап. Андреев" № 1-9, ул. "Кирил и Методий" № 6, ул. "М. Векилски" № 1-9, 2-18, ул. "Р. Цончев" № 7, 2-8, ул. "Славяннска" № 23-27, 18-22, ул. "М. Горки" № 2-8.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на В централната част на гр. Добрич.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик: Част от ул. „Варненска“ и част от ул. „Янтра“.

На 29.07.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ж. к. „Дружба“ бл. 18, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл. 69, вх. А, Б и В, ул. „Стефан Стамболов“ 21 - 27, „ЙОСА“ ЕООД, „ЕВРОМАРКЕТ“ ЕООД, „ДЕА - АУТА“ ЕООД, „ЕЛИТ67“ ЕООД, ЕТ „АТАНАС ЧОБАНОВ“, ж. к. „Дружба“ бл. 20, вх. А, Б, В, Г, Д и Е, „АГРОМИЛЕКС“ ООД, оптична точка на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „БЕРК“ ЕООД, ЕТ „БАУБЕК МУ РАТ ФАИКОВ ДОБРИЧ“, „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД, „ХМ ТОМИ“ АД, СД „Телевизионно обслужване“, ж. к. „Дружба“ бл. 19, вх. А, Б, В, Г, бл. 21, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З, бл. 22, вх. А, Б, В, Г, ул. „Никола Петков“ 9, „ЖУЛИЕТА“ ООД, ЕТ „ЕЛЕНА 89 ДИМ. НИКОЛОВА“, ДП „Български спортен тотализатор“, базови станции на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ТИ.КОМ“ АД, ЕТ „ПЛАМЕН ДОБРЕВ – ГАЛИ“, „ДАНФУС“ ЕООД, „ДЕМЕТРА – ЛАВ“ ООД, „ФАРМА ГРИЙ БГ“ ЕООД, РУ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН ВАРНА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, шив ашки цех на „МИС ВАНИНИ“ ЕООД, „ТЕХНОШАНС“ ООД, „Д ЕНД С – 2011“ ООД, „ГЕОРГИ КОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ“ ЕООД – „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“.

В периода 28.07.2022 - 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ул. „България“ – 15 А, 15 Б; ул. „Любен Каравелов“ – 7 Б Асансьор, 8 А, 8 Б, 8 В, 8 Г; ул. „Независимост“ - 7, 9, 15 А, 15 Б, 26 А, 26 Б Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

В периода 28.07.2022 - 03.08.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тюленово ул. 5-та, 12-та и 13-та.

На 29.07.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: бул. “25-ти Септември“ - „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, „АГРОКОНТАКТ – ГЕОРГИЕВИ“ ЕООД, „ЦАРЕВЕЦПЛАСТ КОРЕКТ“ ЕООД.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на град Добрич: бул. „25-ти Септември“ и „Околовръстен път север“, “ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА“ ЕООД, „МЕТАЛИУМ АУТО“ ЕООД, „ТТ – СЕРВИЗ“ ООД, „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД, „ФЕРМЕР – 2000“ АД, „ЕЛПРОМ – ЕЛ. ТАБЛА“ АД, „ВАНТОШ“ ООД, „РАД – МАР“ ООД, „ХИМОЙЛ БГ“ ЕООД, Областна дирекция по безопасност на храните Добрич, „УНИВЕРСАЛ – КОМЕТА“ ЕООД, „САПУНДЖИЕВ И СИН“ ООД, „ЖЕЛЕВ АГРОКОРП“ ЕО ОД, „ИВ – ЕЛ“ ЕООД , ЕТ „НЕДКО МИТЕВ“, „СЕРДИКА ДОБРИЧ“ АД, „ОЛИВА“ АД.

На 29.07.2022 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Присад, с. Пленимир, Зърнобаза Колево.

Събота, 30.07.2022 г.:

В периода 28.07.2022 - 03.08.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тюленово ул. 5-та, 12-та и 13-та.

Неделя, 31.07.2022 г.:

В периода 28.07.2022 - 03.08.2022 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тюленово ул. 5-та, 12-та и 13-та.