Открито е ново огнище на шап

В село Граничар експертите на БАБХ са взели 7 проби, от които 6 са положителни.

Открито е ново огнище на шап
Днес, 24.03.2011 година, изпълнителният директор на БАБХ – д-р Йордан Войнов, ще посети община Средец, където вчера в село Граничар ветеринарно-медицински екипи към Българска агенция по безопасност на храните, извършващи рутинни клинични прегледи, откриха ново огнище на шап. Експертите на БАБХ са взели 7 проби, от които 6 са положителни. Засегнатите животни са стадо от около 130 говеда на свободно пасищно отглеждане, които са единствените животни в селото и са собственост на частно лице. Цялото стадо ще бъде умъртвено и загробено, с оглед ограничаването на заразата.

Изпълнителният директор на агенцията д-р Йордан Войнов ще посети засегнатите райони с цел запознаване със ситуацията и вземане на мерки.

Миналата седмица, на 19.03.2011 година, ветеринарно-медицински екипи към Българска агенция по безопасност на храните, извършващи рутинни клинични прегледи, взеха проби, които показаха положителен резултат за шап на 143 крави, отглеждани в стопанство извън населено място до границата с Турция. Фермата е най-близо до село Кирово, община Средец. Към 23.03.2011 година са умъртвени 106 от всичките 143 глави добитък, за което земеделската кооперация ще бъде обезщетена.