Влезе в сила решение за отхвърляне на иск на Комисията Кушлев срещу бизнесмен от Крапец

Върховният касационен съд потвърди с решение от 02.03.2011 г. акта на Апелативен съд – Варна, с който е оставено в сила решението на Добричкия окръжен съд по гражданското дело между комисията „Кушлев” и Петко Р. Петков от с. Крапец. Окръжен съд – Добрич отхвърли на 08.05.2009 г. искането на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност за отнемане в полза на държавата на собственост на стойност 1 388 211,11 лв. от Петко Петков – бизнесмен от с. Крапец, община Шабла и семейството му.

Влезе в сила решение за отхвърляне на иск на Комисията Кушлев срещу бизнесмен от Крапец

Първата съдебна инстанция реши, че липсват доказателства претендираното от Комисията имущество да е придобито от престъпна дейност и за прогласяване като недействителни на сделки с него. По делото е установено, че проверяваното лице е придобило в периода 1982 – 2006 г. имоти на значителна стойност, но със законен източник на доходи. Приетите от съда експертизи показват, че Петко и съпругата му Кръстинка са реализирали приходи в размер на 80 111,68 лв., равняващи се на 3 188,86 минимални работни заплати. Те са направили разходи за закупуване на недвижими имоти и моторни превозни средства на стойност 39 403,79 лв., равняващи се на 539,236 минимални работни заплати, т. е. налице е положителна разлика. Липсва също правна или житейска връзка между престъпната дейност, за която Петко е осъден – незаконно държане на ловно оръжие, и придобиването на имуществото.

 

Върховният касационен съд оставя в сила това решение с аргумент, че проверяваното лице е придобило имущество със значителна стойност, но е установен законен източник на средствата за придобиването му и няма основания за отнемането му в полза на държавата по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД/.

 

Решението на Върховния касационен съд влиза в сила от 02.03.2011 г.