Първо интервю за стипендиите на Слави Трифонов в Международен колеж - Добрич

Първото интервю за стипендии от Слави Трифонов и партньорите му от Висше училище Международен колеж (ВУМК) и Кулинарна Академия HRC ще се проведe в събота, в сградата на ВУМК, град Добрич.

Първо интервю за стипендиите на Слави Трифонов в Международен колеж - Добрич

Висшето училище обяви, че все още не е късно желаещите да се регистрират за събота, като за целта  кандидатите трябва да попълнят кратка регистрационна форма, намираща се на заглавната страница на vumk.eu или в сградата на ВУМК, стая 11.

 

Тъй като интересът към стипендиите нараства, допълнително организации като МИМ, ДАБУ и други ще отпуснат още стипендии за кандидатите – равностойни на тези от Слави Трифонов и ВУМК. По тази причина, интервютата и тестовете по английски език за стипендии ще се провеждат редовно до август, като всички кандидати ще имат възможността да получат стипендия независимо от датата, на която се явят.

 

За повече информация относно стипендии и дати за интервюта, моля пишете на marketing@vumk.eu.