Набират се кандидати за военно формирование в Горна Малина

Дирекция “Бюро по труда” – Добрич разполага с информация за вакантни места за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които се заемат чрез конкурс.

Набират се кандидати за военно формирование в Горна Малина

За войнишки длъжности могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия: да имат средно или по-високо образование; да не са по-възрастни от 32 години; да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”; да покриват нормативите за физическа годност; да са психологически  пригодни.

Крайният срок за набиране на кандидати е 25 октомври 2013 година. Подробности  можете да научите от Областния военен отдел.