Планови прекъсвания на електрозахраването на 1 март

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

МИГ Тервел-Крушари с нов краен срок и увеличен бюджет по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски ...

Удължен е крайният срок за прием на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ до 31.03.2023 г. и е увеличен финансовия ресурс на 79577,01 лв., ...

Местата без вода в областта днес ( 28 февруари)

В и К Добрич уведомява, че на 28.02.2023 без водоподаване ще бъдат:

Планови прекъсвания на електрозахраването на 28 февруари

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Община Крушари подписа Споразумение за побратимяване с румънската община Бъняса

Подписите си под Споразумението поставиха кметът на община Крушари – Илхан Мюстеджеб и Паул Колиш – кмет на Бъняса