Днес е Световният ден на осведоменост за аутизма

На 2 април отбелязваме Световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма.

Отбелязваме Международния ден на детската книга

На днешния ден по цял свят се отбелязва Деня на детската книга

Днес е Международният ден на театъра

За първи път идеята за отбелязване на подобен ден идва през 1961 г. от Международния театрален институт.

Отбелязваме Деня на пощенската картичка

Макар изпращането на пощенски картички в днешно време да е рядкост и да е присъщо повече на колекционери, на 25 март светът отбелязва Деня на пощенските картички.

Отбелязваме Световния ден на метеорологията

Световният ден на метеорологията се празнува всяка година на 23 март.