Е.ОН България ще обжалва глобата, наложена от ДКЕВР

Петте т.нар. „нарушения” са в по-голямата си част неверни или чисто формални и нямат никакво влияние върху клиентите, смятат от Е ОН България.

Е.ОН България ще обжалва глобата от 920 000 лева, наложена от ДКЕВР, защото обвиненията, на които тя е базирана, в по-голямата си част са неоснователни или чисто формални и не оказват никакво влияние върху клиентите й. Компанията вярва, че настоящата ситуация в енергийния сектор на страната изисква повече стимули за инвестиции и положително развитие, отколкото необосновани глоби.
„За нас беше ясно още през април, че ще ни бъде наложена глоба, независимо какъв е резултатът от всички направени проверки. Претендираме, че сме действали в интерес на нашите клиенти, намалявайки разходите и същевременно подобрявайки услугите, които им предоставяме. Това лесно се доказва от факта, че през последните 4 години ние въведохме услуги, които не съществуваха дотогава. България има най-ниските цени за електроразпределение в цяла Европа. Това бе възможно единствено благодарение на нашите високо ангажирани служители”, заяви г-н Гюнтер Шуберт, Председател на Управителния съвет на Е.ОН България.
Е.ОН България нееднократно е предупреждавала, че са необходими взаимни усилия на регулаторната комисия и всички компании по веригата производство-пренос-разпределение, за да се преодолеят проблемите в енергийния сектор и намира за странно, че вместо да се направи това, т.нар. „нарушения” на електроразпределителните дружества се използват, за да се отклони общественото внимание в друга посока. Всички опити на Е ОН да влезе в контакт с правителството, за да дискутира тези действително належащи теми, досега завършват с неуспех, съобщават още от електроразпределителното дружество.