Областният управител пренасрочва първото общо събрание на Асоциация по В и К

Отлагането се налага поради неспазване на законово изискване от две общини, а именно, че Общинският съвет определя на свое заседание позицията и мандата на представител на общината.
В съответствие със своите правомощия, Областният управител ще внесе искане до председателите на двата ОбС за свикване на заседания и приемане на съответното решение.
Датата на първото общо събрание за създаване на Асоциация по В и К в обособена територия Добрич, ще бъде съобщена допълнително.