Още 10 дни набират кандидати за преброители и контрольори

До 10 декември ще продължи кампанията за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Към края на ноември в цялата страна са подадени близо 28 000 заявления за преброители и контрольори, което представлява 70% от разчетите за необходимия брой, съобщават от НСИ.

Кандидатите за преброители и контрольори могат да се запознаят по –подробно с документите и условията на заплащане на интернет-сайта на Преброяване 2011 , както и на страниците на Териториалните статистически бюра и в общинските преброителни комисии.Желаещите да работят като преброители и контрольори трябва да подадат необходимите документи в общинските преброителни комисии.

За периода от 10 до 26 ноември 2010 г. заявлението и автобиографията, които трябва да попълнят кандидат-преброителите са изтеглени над 20 000 пъти от сайта на Преброяване 2011.

Промените в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в България, разгледани на първо четене в Народното събрание на 25 ноември 2010 г. предвиждат Преброяването на населението да се проведе в периода 1 – 28 февруари 2011 година. Изрично е регламентирано преброяването по Интернет – от 1 до 9 февруари. След този период, до края на февруари, то ще се извършва с посещение на домакинствата, сградите и жилищата.