Колежът в Добрич представи страната ни на Петата международна научна конференция по туризъм в Швейца

Академичният директор на Висше Училище Международен Колеж, гл. ас. д-р Станислав Иванов, бе един от специално поканените гости, които представиха България на Петата международна научна конференция по туризъм в Люцерн и Сьоренберг, Швейцария.

Колежът в Добрич представи страната ни на Петата международна научна конференция по туризъм в Швейца

Конференцията се проведе в последните дни на ноември 2010 и се организира от Hotel and Tourism Management Institute (http://htmi.ch), Швейцария. На форума бяха разсиквани най-съвременните изследвания в сферата на хотелиерството, туризма и управлението на събития. Представени бяха общо 31 презентации от поканените чуждестранни гости, както и от бакалаври и магистри от HTMi.Главен асистент д-р Иванов представи много интересно негово изследване на тема: „Комунистическото наследство като форма на туризъм“. То разглежда културните въздействия на социализма в периода след комунизма и следите, които той е оставил върху обществата на страните от Централна и Източна Европа. Академичният директор на ВУМК представи комунистическото наследство на България и анализира как то може да бъде използвано за нуждите на туризма в страната.

Гостите на конференцията от Великобритания, Ирландия, Испания, Швейцария, Турция, България и други представиха и най-новите разработки в туристическата индустрия и обсъдиха широк кръг въпроси, свързани с международните тенденции в туризма.

Hotel and Tourism Management Institute поздрави Висше Училище Международен Колеж за приноса към конференцията и за редицата публикации, написани от студенти на ВУМК за научното списание International Hospitality Students Journal (http://www.sturesearch.ch), което институтът издава.