Община Добрич набира потребители по проект "Грижа в дома"

Към настоящия момент подкрепа получават 253 възрастни хора в невъзможност от самообслужване и лица с увреждания

Община Добрич набира потребители по проект "Грижа в дома"

От 05.01.2023 г. стартираха дейностите по проект „Грижа в дома в Община град Добрич“. Проектът предлага на гражданите на град Добрич следните почасови услуги в домашна среда: поддържане на личната хигиена, хигиена в жилището на потребителя, доставка на храна, хранителни продукти, вещи от първа необходимост, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя), съдействие при приготвяне на храна и оказване помощ при хранене, придружаване до държавни и общински институции, личен лекар за преглед, както и за попълване на рецептурна книжка. При установена необходимост и заявено желание могат да се предоставят здравна грижа, психологическа и рехабилитационна подкрепа. За качественото изпълнение на услугите са назначени обучени от БЧК Добрич лица на длъжност „Личен асистент“,  квалифицирани медицински сестри,  психолог и рехабилитатор. Услугите, предоставяни в дома на потребителите, са безплатни.
Желаещите да се включат в дейностите по проекта, могат да подават заявление  на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702, тел. за контакт: 0893 512372