За да бъде една административна услуга изпълнена, зад нея стои екип от специалисти

В Деня на Българската община ви срещаме с 27-годишната Антония Анатолиева, която от 4 години работи в Община град Добрич

За да бъде една административна услуга изпълнена, зад нея стои екип от специалисти

Коя е Антония Анатолиева?
Средното си образование завърших в Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" гр. Добрич, след което продължих образованието си в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ гр. София. В момента съм дипломиран магистър инженер по Маркшайдерство и геодезия. От 4 години съм служител в Община град Добрич.

Защо избрахте община град Добрич като ваше работно място?

При мен нещата се случиха странно. Работата ме намери случайно, след като завърших университет. Тогава реших да се завърна в моя роден град Добрич и да потърся професионална реализация в него. Така случайно през 2017 г. в интернет попаднах на обява за работа в Община град Добрич, за която се изискваше същата степен за завършено образование и специалност, които бях придобила. Започнах да се интересувам от обявата, кандидатствах и след спечелен конкурс станах служител в Община град Добрич, където в момента съм Главен експерт „Кадастър и регулация“ в Дирекция Устройство на територията и строителен контрол.

Какво знаехте за работата на администрацията преди това?

До преди да започна работа в Община град Добрич, не знаех почти нищо за работата на администрацията. Нямах наблюдение към услугите, които предлага, нито към хората, които работят в нея. В момента обаче това не е така.

Имаше ли изненади? Какви?

След постъпването ми на работа бях приятно изненадана от създадения екип от професионалисти, с които ежедневно работя и до днес.

Какво не знаят гражданите за работата на общинските служители?

Всъщност гражданите не са изцяло запознати с работата, която се изпълнява в администрацията. Основно те виждат административното обслужване на служителите в информационния център, но те са една много малка част от нас. За да бъде една административна услуга изпълнена, понякога зад нея стои работата на цял екип от служители.

Искате ли нещо да се промени?

Имам желание колектива в общинската администрация да продължава да се подмладява, защото мисля че младите експерти са по иновативни, вдъхват свежи идеи и налагат нови практики, които ще допринесат за постигането на по-високи цели и резултати. Смятам, че е нужно и да се провеждат повече обучения на служителите, за повишаване на тяхната квалификация и усъвършенстване.

Най-трудното и най-приятното в работата Ви?

В работата си не мога точно да определя кое е най-трудно или най-приятно. Ежедневните ми технически задачи са различни, като всяка от тях е едно предизвикателство пред мен. Работата с граждани, е може би по-сложната за изпълнение задача, причината за това е че тясно специализираната информация е трудно разбираема за по-голямата част от тях, което затруднява комуникацията помежду ни.

Пожелание към колегите Ви?

Поздравявам всички колеги по случай Деня на българската община – 12 октомври. Пожелавам им най-вече здраве, благополучие и много успехи в нелеката, но много отговорна работа. Нека продължим да работим усърдно и всеотдайно, за да постигаме целите които сме си поставили.