Многофункционален дихателен апарат дариха на болницата в Добрич

Нова изява на дарителска щедрост за МБАЛ Добрич, насочена към отделението по Анестезиология и интензивно лечение с началник д-р Груев.

Многофункционален дихателен апарат дариха на болницата в Добрич

Дарението е модерен, многофункционален дихателен апарат от най- висок клас, който ще подпомага пациентите в реанимационна зала, страдащи от дихателна недостатъчност.


Дарението е на стойност 25 000 лв. и е от местни спомоществователи: 

•ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООД , с Управител Димитър Николаев Димитров;

•НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, с Управител Веселин Николов Велев;

•ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД, с Управител Галин Паскалев Господинов;

•ДИМИТЪР ЦОНКОВ ДИМИТРОВ;   

•ФОНДАЦИЯ "КРИС АЛЕКС", с Председател Иво Пенчев Пенчев.

Ръководството на МБАЛ-Добрич изразява своята благодарност от името на медицинският състав и пациентите  към дарителите за щедрото и хуманно дело.