От днес стартира кампанията за пререгистрация на таксиметровите превозвачи

От днес започва кампанията за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз през 2020 г.

От днес стартира кампанията за пререгистрация на таксиметровите превозвачи

Подаването на необходимите документи и получаването на разрешителните ще се извършва, както и досега в Центъра за услуги и информация на първия етаж в сградата на Общината по улица „България“ №12. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Община Добрич www.dobrich.bg или да се получи на място в Центъра за услуги и информация.


Съгласно чл.24а от Закона за Автомобилните превози и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 16 от Наредба № 34 от 1999 за Таксиметров превоз на пътници, с цел експедитивно обслужване на едно гише е необходимо таксиметровите превозвачи да предоставят следните документи:

Удостоверение за регистрация в Областен отдел „Автомобилна администрация";

Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства;

Контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила;

Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил /приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства/;

Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;

Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или по реда на Кодекса за социално осигуряване – оригинал;

Копие от стр. 20 и 21 от паспорта на електронен таксиметров апарат с фискална памет, с прикрепения към нея фискален бон – представя се оригинала на паспорта;

Приходна квитанция за платен данък за таксиметров превоз на пътници.

Таксиметровите автомобили за 2020 г. ще имат стикер, който е с нов дизайн. През настоящата година Община Добрич издаде разрешения на 384 таксиметрови автомобила, като има готовност да издаде до 400 разрешения за следващата. Данъкът за упражняване на таксиметрова дейност на територията на Община град Добрич е в размер на 300 лева и остава непроменен и за предстоящата година.