Възрастни хора и лица с увреждания могат да кандидатстват за подкрепа в дома по проект на Община Добрич

От 11-и ноември в стая 702 в сградата на община Добрич възрастни хора и лица с увреждания могат да подадат заявления за проект “Подкрепа в дома”

Възрастни хора и лица с увреждания могат да кандидатстват за подкрепа в дома по проект на Община Добрич

Ако желаещите да кандидатстват нямат възможност да отидат на място, това може да бъде направено от упълномощено лице. 


Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.

Реалните дейности по проекта ще започнат през януари 2020-а година и ще продължат 12 месеца. Той ще обхване 158 потребители, като всеки ще има право на 2 часа здравно-социални услуги на ден в дома му. Броят на потребителите и часовете за предоставяне на услугите са предварително зададени  от управляващия орган за Добрич. 

Зам.-кметът по "Хуманитарни дейности" д-р Емилия Баева уточни, че потребителите, на които ще се оказват услуги, няма да бъдат едни и същи през целия период на проекта. По този начин ще бъдат обхванати повече нуждаещи се. 

Екипът, който ще предоставя здравно-социалните услуги ще се състои от четири медицински сестри, по един рехабилитатор, психолог и социален работник, както и  20 домашни санитари.

Психологът ще подкрепя и консултира както потребителите, така и персонала. За работещите ще бъдат осигурени безплатни абонаментни карти за транспорт и подходящо облекло. Освен това ще преминат и обучение. 

От 1 юли започна шестмесечният подготвителен период, а реалното предоставяне на услугите в домашна среда ще стартира от януари 2020-а година. 

Проект „Подкрепа в дома“ се финансира по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Общата стойност е 390 045, 12 лева.