По повод Деня на народните будители: Ученици започнаха часовете със стихотворения и възрожденски песни

По повод Деня на народните будители в СУ „Никола Вапцаров” в град Генерал Тошево днес се проведе родолюбива инициатива.

По повод Деня на народните будители: Ученици започнаха часовете със стихотворения и възрожденски песни

В началото на всеки учебен час, преподавателите на учениците от пети до дванадесети клас започваха урока с прочит на стихотворение, посветено на делото на книжовниците, просветителите, на борците за свобода, съхранили през вековете духовните ценности на нацията. Прозвучаха вечните български стихотворения "Хубава си моя горо", "Отечество, любезно", "Вятър ечи, Балкан стене", "На прощаване" и други. В часовете по музика звучаха възрожденски песни, изпълнени от учениците.


В реновираната зала за хранене учениците от четвърти "а" клас изнесоха кратка програма за децата от начален етап.