Изграждат нов парк с детска площадка, фонтан и розариум в Балчик

В парка, обхващащ площ от 9 600 кв. м., ще се обособят функционални зони, подходящи за отдих, детски игри и занимания.

Изграждат нов парк с детска площадка, фонтан и розариум в Балчик

Днес кметовете на Балчик и Генерал Тошево – Николай Ангелов и Валентин Димитров, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Зeмеделие", Местна инициативна група Балчик-Генерал Тошево и Община Балчик за реализиране на проект „Изграждане на парк в гр. Балчик“ по Процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Балчик - Генерал Тошево - МЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.


Основната цел на проекта е да бъде изградена зона за отдих в непосредствена близост до най-големия жилищен комплекс в Балчик – ж.к. „Балик“ и кв. „Хоризонт“. В парка, обхващащ площ от 9 600 кв.м., ще се обособят функционални зони, подходящи за отдих, детски игри и занимания. В него се оформят няколко зони за почивка.

Детска площадка с фонтан, беседка, различни съоръжения за игри, розариум, пейки и много цветя ще са част от парка.

Паркът ще има пряка връзка с археологическата зона. В непосредствена близост ще бъде и спортният комплекс, чието строителство ще започне скоро.