Набират доброволци за подпомагане развитието на младежи от центровете за настаняване от семеен тип

Менторска програма „Искам да бъда“ има за цел да бъде даден добър старт в живота на младежи и деца от центровете за настаняване от семеен тип.

Набират доброволци за подпомагане развитието на младежи от центровете за настаняване от семеен тип

Програмата в град Добрич е започнала преди около година. За периода са обхванати над 30 деца и младежи от 7 до 17-годишна възраст от центровете за настаняване от семеен тип. Това съобщи Николай Николов, координатор на програмата в Добрич.
Целта е децата и младежите да бъдат подпомогнати  да изградят ключови умения и ценностна система, за да бъдат по-подготвени за света извън дома. Ежеседмично група от доброволци провеждат ателиета като Lego работилници, готварство, спорт и здравословен начин на живот и градинарство. С младежите над 15-годишна възраст се работи върху възможности за професионална реализация и изграждане на умения за представяне пред работодател.

С предстоящата нова учебна година менторската програма „Искам да бъда“ има нужда от още доброволци за подкрепа при усвояване на учебния материал и организиране на посочените по-горе ателиета. 

Всеки, който желае да стане доброволец, може да попълни формат за участие (ТУК).