Предлагат местен референдум в Добрич относно шистовия газ

Коалиция "Граждани в повече" инициира свикване на извънредна сесия на общински съвет - Добрич, на която да бъде взето решение за провеждане на местен референдум и жителите на Добрич да решат дали на територията на общината е разумно и какви ще са последствията от проучване и последващ добив на шистов газ.

Предлагат местен референдум в Добрич относно шистовия газ
"Граждани в повече" настояват за провеждане на местен референдум по реда на Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който да се проведе на 23 октомври 2011 г., когато са изборите за Президент, кметове и общински съветници.

"Решението на Министерски съвет  бе взето без участието на засегнатите страни – хората и общините от региона на проучването и добива. Това е тежко потъпкване на принципите на демокрацията и местното самоуправление, позорно за една европейска страна. Единственият начин да спрем едно решение, наложено без съгласието на хората, чиито живот засяга, е активизирането на местните власти в ангажирана и информирана позиция по проблема.", заявяват от Коалиция "Граждани в повече".

Предложението за провеждане на извънредна сесия е подкрепено от 15 общински съветници от всички партии и коалиции, представени в местния парламент.

Те са внесли заявление до председателя на Общински съвет - Добрич за свикване на заседание на 07 септември, на което да се обсъди и приеме решение за провеждане на местен референдум, на който жителите на град Добрич с право на глас да отговорят на въпроса "Съгласни ли сте да бъдат извършвани проучвания и добив на шистов газ на територията на Община Добрич".