ЦИК не уважи жалбата на ДСБ срещу регистрацията на Синята коалиция в Добрич

Централната избирателна комисия остави без уважение жалбата от партия "Демократи за силна България", подадена от Антония Кирова - председател на общинската организация на ДСБ в град Добрич, против решението на Общинската избирателна комисия за регистрация на местна коалиция „Синята коалиция - Добрич", в която влизат СДС, Обединени земеделци, коалиция ОДС и БСДП.

ЦИК не уважи жалбата на ДСБ срещу регистрацията на Синята коалиция в Добрич
Припомняме, че в Добрич бе регистрирана Синя коалиция без участието на ДСБ в нея.

Наименованието „Синята коалиция" е придобило гражданственост вследствие на съвместно участие на СДС и ДСБ в парламентарните избори през 2009 г., както и като наименование на парламентарна група в 41-ото Народно събрание, което ще доведе до подвеждане на гласоподавателите, се казва в жалбата на ДСБ - Добрич.

В нея се посочва още, че на 23.02.2011 г. е подписано споразумение между СДС и ДСБ за образуване на партийна коалиция с наименование „Синята коалиция - Добрич", поради което жалбоподателят счита, че друга коалиция без участието на една от двете партии не може да носи същото наименование.

Наименованието на коалиция не може да повтаря наименованието на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на изборите. Решението на ОИК - Добрич, не противоречи на изискванията на закона относно наименованието на коалицията, се казва в решението на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че решението за регистрация на местна коалиция с наименование „Синята коалиция - Добрич" не противоречи на закона, поради което е законосъобразно и не подлежи на отмяна.

Решението на ЦИК е окончателно и не подлежи на обжалване.