От днес по-висока минимална заплата

От днес минималната работна заплата в страната става 270 лв. Това бе прието в края на юни месец с решение на Министерски съвет. Добавката към вдовишките пенсии също скача с една трета от 20 на 26,5 на сто.

От днес по-висока минимална заплата
Съгласно промени в Кодекса за социално осигуряване, приети от Народно събрание на 26 юли 2011 г. по-високата пенсия ще получават 700 000 души, като около 500 000 от тях взимат пенсия от 250 лв.

До 31 декември 2012 година новият размер няма да се променя.