Талантливи деца от Добрич представиха концерт по проект „Заедно учим, творим и играем“

Децата са представили концерт, чрез който да покажат наученото в допълнителните занимания по интереси

Талантливи деца от Добрич представиха концерт по проект „Заедно учим, творим и играем“

С музика и танци, възпитаници на ДГ №32 „Зорница“, ОУ „Христо Смирненски“ и Обединеното  училище „Йордан Йовков“, са заслужили бурни аплодисменти. Те са показали рецитаторски  умения, както и индивидуална артистичност.


Приятелство, толерантност и доброта са събрали участниците в поредната успешно реализирана инициатива по проект „Заедно учим, творим и играем“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Под ръководството на своите учители  децата от различни етноси са доказали, че умеят да учат, творят и играят заедно.