С около 900 000 лева по-малко се очаква да са постъпленията в бюджета заради по-ниските данъци

Елка Димова – зам.-кмет „Финанси и общинска собственост“, пред Добрич онлайн

С около 900 000 лева по-малко се очаква да са постъпленията в бюджета заради по-ниските данъци

-Г-жо Димова, областният управител на Добрич обжалва в Административния съд Решение № 45 – 9 на ОбС, с което бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич. Той счита, че решението е незаконосъобразно, защото не е спазен срокът – не по-кратък от 30 дни, за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие му. Как ще коментирате това?
- Да, действително, според Областна управа Община Добрич не е спазила процедурата по приемане на един нормативен акт от страна на Общинския съвет, с което, разбира се, ние категорично не сме съгласни. Така че от тук нататък думата е изцяло в ръцете на правосъдието. Очевидно, всеки застъпва своята позиция достатъчно категорично. За нас е по-важно какви са последствията оттук нататък, защото това има сериозен ефект върху нашия бюджет за 2019 година. 

На първо място, сериозно пада сумата на очакваните постъпления от данъци, тъй като изискването на закона е ако не бъде приета наредба за местните данъци в срок до 31 януари, следва да бъде направен облог по най-ниските предвидени в Закона за местните данъци и такси ставки. Към момента ние това и направихме. Т. е. вчера през целия ден експерти от „Информационно обслужване“ работиха в системата на програмния продукт и направиха облога, така че от днес гражданите на Добрич могат да си плащат своите местни налози. Заложиха за данък превозни средства най-ниските предвидени в закона ставки. Това е дори чувствително по-ниско от действалите до момента. Следва да подчертая, че преминаването на минимални ставки важи не просто за новите категории, не просто за новите неща в закона, а важи за всички ставки, касаещи превозни средства. Т. е. тази година, поне докато не излязат резултатите от съда, гражданите на Добрич ще се радват на едни сравнително ниски данъци за превозни средства. 

Изпратихте ли писма на гражданите с информация за данъците, които дължат, или тепърва ще ги изпращате?

- Очевидно, че нямаше как да сме изпратили писма след като облогът не е направен. Както казах, той бе направен вчера. Надявам се до две седмици да бъдат готови и файловете, след което да пристъпим към изпращане на писмата на гражданите. Но в момента всеки, който си е взел ПИН код от дирекция „Местни данъци и такси“, може онлайн да си провери какви данъци дължи, на място може да провери в касите, както и във всички каси на Easy pay, във всички каси на „Български пощи“ в страната. В момента информацията е достъпна по всякакви начини. 

- Бихте ли посочили конкретно за кои автомобили ще се плащат данъци по минимални ставки?

- Говорим за ставките, които са на мощност на автомобила, т. е. на киловатите. Нашата наредба по принцип беше заложила минимални ставки за екологична категория, така че това не ни се отразява. Но, например, в категорията до 55 киловата в нашата наредба до сега беше предвидено 56 стотинки за киловат. Минималната ставка в закона е 34 стотинки. Така че в момента се облага с тази ставка. Тази ставка я запазихме такава, каквато е действала до сега. Тук нямахме промяна, тук просто в момента отстъпваме назад. Бяхме представили нови ставки за двете нови допълнителни категории, а именно над 150 до 245 киловата, където минималната в закона е 1.60 лева, ние бяхме предложили 1.80 лева, и над 245 киловата, където минималната е 2.10 лева, ние бяхме предложили 2.10, тук всъщност е каквото сме предложили. В медиите излезе информация, че категорията N1 щяла да продължи да плаща ниски данъци, което не е точно така. Защото категорията N1, която до момента плащаше на тонаж 10-15 лева, вече по закон ще се облага на мощност. Колите ще си попаднат в съответната категория за мощности и ще се обложат по ставката за мощност. Така че ако колата сега е била категория N1 и е била с мощност 200 киловата, примерно, и са плащани 10 лева данък, сега вече ще плаща 200 киловата по 1.60 лева. За тях ще има увеличение на данъка, може би не толкова колкото очаквахме, но ще е сериозно. 

- Споделихте, че плащането на минимални ставки ще се отрази на бюджета на Общината. Ще има ли проблеми с приходната част? Колко по-малко се очаква да са приходите, които ще постъпят от данъци?

- Като цяло изчислихме, че малко над 900 000 лева по-малко е облогът, който ще бъде направен за годината. Това, което в момента планираме да направим, е да насочим усилия отново към подобряване на събираемост. За момента не предвиждаме актуализация на бюджета. Разбира се, ако през годината се наложи и видим, че не можем да издържим с тези приходи, ще разсъждаваме по актуализация. За сега ще насочим още по-сериозни усилия към подобряване събираемостта. Планирали сме най-после да направим този виртуален пост терминал, за който от доста време говорим, с който да облекчим плащанията на гражданите. Планираме тази година да предоставим на ползвателите на интернет банкиране достъп до системата на местните данъци и такси. Смятаме да се опитаме чрез повишаване процента събираемост да компенсираме донякъде тази загуба от облог.

- Плащането на минимални ставки само данък МПС ли касае или и други данъци? 

- Не би трябвало да касае други данъци. Тази Наредба за местните данъци с всички останали свои членове и параграфи всъщност възпроизвежда законови постановки. 

- Плащат ли се вече данъците? Наши читатели преди време имаха запитване защо това ще става след 15 март?

- Напротив, от днес се плащат данъците. Вероятно след 15 март ще успеем да разпратим писмата до гражданите. Но това, че не е получено писмо, не означава, че не можете да дойдете на място, да разберете колко е данъкът и да го заплатите. 

- Какво ще последва, ако Административният съд се произнесе в полза на Общината, а вече са събрани част от данъците?

-От тук нататък ще имат думата юристите, които да кажат какво ще правим. Едната хипотеза е, че ще се направи повторен облог и ще се информират гражданите за допълнителни техни задължения. Втората хипотеза, която, разбира се, ни беше подсказана от Националното сдружение на общините в Република България, е да се потърси отговорност за нанесените щети от областния управител. Т. е. ако стане ясно, че неговото действие е било незаконосъобразно, ние би следвало да си потърсим от там възстановяване на щетите. Но така или иначе това са хипотези и след като видим резултатите от едно съдебно дело ще намерим отговор на тези въпроси.