Шестокласници от СУ „Димитър Талев“ решават казуси, свързани с промени в семейството

Учениците от шестите класове в Иновативно училище СУ „Димитър Талев“ участваха в решаване на казуси, свързани с настъпили драматични промени в семейството.

Шестокласници от СУ „Димитър Талев“ решават казуси, свързани с промени в семейството

В началото на тренинга шестокласниците участваха в подгряващи игри и хванати здраво за ръце, успяха да заплетат сложна плетеница и да затруднят техния съученикът да я разплете.

По-късно шестокласниците бяха поканени да измислят и опишат историята на един млад човек на тяхната възраст – как се казва, къде живее, какво е неговото семейство, има ли братя и сестри, какви приятели има, с какво обича да се занимава в свободното си време, каква е професията на родителите му. 


Бе им  възложено да помислят, какво би се променило, ако в  живота на техния герой настъпи сериозна промяна. 


Отбор  А  разработи  Казус  – „Родителите на избраната от тях героиня Ива, се развеждат и баща й се жени повторно“.  


Вторият отбор  работи върху  Казус  – „Бащата на Николай претърпява пътно транстпортно произшествие и влиза за продължително лечение в болнично заведение“. 


А отбор В разработи Казус  – „Родителите на техния герой напускат населеното място и отиват да живеят в голям град“.


Участниците представиха по атрактивен начин своите герои и промяната, която би настъпила в живота им. Те споделиха, какви мисли и чувства ги вълнуват и каква би била тяхната психологическа реакция в различните житейски ситуации.