Възнаграждението на кмета на Община Добричка се вдига с 10%

С 10% ще бъде увеличено месечното възнаграждение на кмета на Община Добричка инж. Тошко Петков. Това стана ясно на провело се днес редовно заседание на Добрички общински съвет.

Възнаграждението на кмета на Община Добричка се вдига с 10%

Към момента неговата заплатата е в размер на 2 400 лв.  Първоначалното предложение за увеличение на месечното възнаграждение на кмета на Община Добричка инж. Тошко Петков бе с 20%.По време на дискусиите в залата на Общината постъпиха предложения от Димитър Чернев увеличението да бъде същото като това на кметовете на населените места – 10 %, а д-р Ердинч Хаджиев предложи компромисен вариант от 15%.

В крайна сметка общинските съветници дадоха съгласието си месечната заплата на кмета да се увеличи с 10%. Така той ще взима 2640 лв.