Планови прекъсвания на тока на 16 и 17 юни

От Е Он България съобщават за следните спирания на тока в Област Добрич:

Четвъртък, 16.06.2011:

На 16.06.2011г. от 09.00 часа до 17.00 часа, поради строителен ремонт на трансформаторни постове в гр.Балчик - двор на бивш ТПК, блокове 3, 4, 5, 6, 7, бензиностанция „Лафи”, жилища и магазини около хлебозавод.

На 16.06.2011г. от 09.00 часа до 16.00 часа, поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в: с.Житница, с.Тянево, с.Пчелник.

На 16.06.2011г. от 10.00ч. до 11.00ч., поради извършване на ремонтни дейности по електропровода, ще бъдат лишени от електроснабдяване следните населени места: с.Оброчище, с.Рогачево, с.Църква, кв.Младост, с. .Ляхово и ЦРП Мината с.Църква, П/С Оброчище.

На 16.06.2011г. от 10.00 часа до 16.00 часа, поради ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в: с.Миладиновци, с.Ловчанци, с.П.Иваново.

Временни смущения в електрозахранването са възможни в районите на: Квартал „Рилци”, с.М.Смолница, с.Смолница, с.Златия,с.Карапелит ТП6.

На 16.06.2011г. от 09.00ч. до 10.00ч., поради извършване на ремонтни дейности по електропровода, ще бъдат лишени от електроснабдяване следните населени места и търговски обекти , МТТ „Батовска” БКТП „ Складова база”БКТП „111” и с.Кранево.

От 16.06 до 22.06.2011г., поради ремонтни работи на изв.”Русалка”, п/ст Шабла, ще има временни смущения в електрозахранването на селата: Тюленово, К.Бряг, Св.Никола и к-т Русалка за времето от 08:30 до 17:30 ч.

Петък, 17.06.2011: От 16.06 до 22.06.2011г., поради ремонтни работи на изв.”Русалка”, п/ст Шабла, ще има временни смущения в електрозахранването на селата: Тюленово, К.Бряг, Св.Никола и Русалка за времето от 08:30 до 17:30 ч. 

На 17.06.2011г. от 09.00 часа до 17.00 часа поради строителен ремонт на трансформаторни постове в гр.Балчик - магазин „Фреш”, блок на МНО, офис на „Балчик нет”, блок „Дунав 1”, блокове 31, 32 и 33, магазини около бл.33.