Галерията в Добрич ще привлече децата към изкуството по проект

Художествена галерия - Добрич ще привлече децата към изкуството и ще го направи достъпно и разбираемо за младите с проект "Работилница за въображение".

Галерията в Добрич ще привлече децата към изкуството по проект

Художествена галерия - Добрич спечели грант от фондация "Америка за България" за проект "Работилница за въображение". Той ще се реализира през следващата една година - от юни 2011 г. до май 2012 г. Проектът е на обща стойност 75 914 лева, като от фондацията са осигурени 35 073 лева. 

Една от основните цели на "Америка за България"  е именно подкрепа на културата и нейното стимулиране. Проектът е обвързан с една от насоките, в която галерията работи активно в последното десетилетие - образователни програми в партньорство с училища от Добрич.

 

По проекта са предвижда ремонтиране и обзавеждане през летните месеци на една от залите на галерията, в която след това ще се провежда образователно-творческа работа с ученици. Тя ще започне през новата учебна година. Ще бъдат обхванати 250 деца от 4 и 5 клас в 12 паралелки от 6 училища в Добрич. В работилницата ще има кътове за приложна работа, образователни занимания, виртуални срещи със световни музеи и други.

 

Очакваните резултати от проекта са трайно привличане на учениците към изкуството и насърчаване на творческата им активност, придобиване на знания за изкуството, себеизразяване чрез творческия процес - откриване на артиста във всяко дете, възпитаване на усет към естетиката.

 

Партньори по проекта са Община Добрич, отдел Образование и училища в града.