Приключи първата сесия по програмата за подпомагане на автори за Добруджа

Експертната комисия към Общински съвет Добрич одобри финансирането на 7 автори с книги за Добруджа. Финансирането се осъществява по програмата на Община Добрич за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението.

Приключи първата сесия по програмата за подпомагане на автори за Добруджа
Предстои с общински средства да бъдат издадени книгите: „Сродници на Стефан Караджа от Добричка област” на Георги Топалов; „Добруджа: Памет и песни” на Венцислав Димов; „Балканът, ханът и чифликът. Привидният реализъм на Йордан Йовков” на Светлозар Игов; книга за живота и творчеството на Йордан Йовков на Кремена Митева и „Лале ли си – моята автобиография” на Верка Сидерова. Комисията е взела решение да бъдат финансирани и сборника „Краезнание” на Дружеството на краеведите „Отец Павел Атанасов”, както и втория брой на списание „Антимовски хан” на Сдружение на писателите. Общата сума, с която ще бъдат подпомогнати авторите е 10 000 лева. Средствата по общинските правила за книгоиздаването се отпускат за първи път тази година. Предстои до края на 2011 да се проведе още една конкурсна сесия за нови проекти. Ще бъдат финансирани автори и творби, свързани с историята и развитието на Добрич и Добруджа.