Ден на Отворени врати на 13 април в Окръжен съд – Добрич

По повод Деня на Българската Конституция и професионалния празник на юриста и на съдебния служител – 16 април, Окръжен съд – Добрич, обявява Ден на отворени врати на 13 април. Гражданите са поканени от 10 до 12 ч. да разгледат Информационния център, съдебна зала, канцелариите и Обучителната зала на Окръжен съд – Добрич.

Ден на Отворени врати на 13 април в Окръжен съд – Добрич
Те ще могат да обсъдят със заместник-председателя на съда – съдия Адриана Панайотова, движението на делата – от случайния избор на съдия-докладчик, до произнасяне на съдебен акт, а със съдебния администратор Николинка Колева – административното обслужване на гражданите. Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, уточнява, че е недопустимо да бъдат коментирани конкретни дела или търсени съвети за решаване на лични проблеми.

В 14,30 ч. в съдебна зала № 4 ще бъде направена възстановка на съдебен процес. Ученици от Професионалната гимназия по туризъм „П.К. Яворов” представят съдебно заседание и ще произнесат присъда. Те ще покажат реално приключило дело за кражба на пари от магазин за хранителни стоки, като ползват измислени имена и лични данни. 14 ученици ще застанат на мястото на съдебния състав, прокурора, адвоката, подсъдимия, свидетелите и вещите лица, и охраната. В подготовката им за възстановката те бяха консултирани от преподавателя по „Български език и литература” в Професионалната гимназия по туризъм Маргарита Христова и от съдия Флорентина Неделчева от Окръжен съд – Добрич. Тя предварително ги запозна със съдебната система и наказателното производство. При репетициите участниците във възстановката обсъдиха със съдия Неделчева механизма за преценяване на вината и определяне на наказанието при постановяване на присъда.

В навечерието на празника Окръжен съд – Добрич, разработи и предлога на посетителите в Съдебната палата листовки с информация за съдебните процедури, правата и задълженията на участниците в наказателното и гражданското производство. Под надслова „Гражданите и съдът” са обособени три листовки с „Информация за всички”, „Наказателното производство” и „Гражданското производство”. Те са разработени от съдии от различните отделения на съда и пресслужбата с идеята, да дадат насоки на посетителите в съда и на участниците в съдебен процес, какви са правила за достъп, каква информация могат да получат от различните канцеларии, какви права и задължения имат страните в гражданското производство, подсъдимият, гражданските ищци и свидетелите в наказателното производство.

Листовките предлагат във синтезиран вид информацията, която може да бъде намерена и на интернет страницата на съда в рубриките „Полезно да видите” и „Често задавани въпроси”.

Листовките можете да намерите в „Информационния център” на ДОС.

По повод професионалния празник на юриста Окръжен съд – Добрич, организира на 14 и 15 април обучение за съдиите от съдебния район, колегите си от Окръжен съд – Силистра, адвокати и нотариуси. Пред съдиите по граждански дела ще бъде представена темата „Заповедно производство”. Лектор е съдия Емилия Василева от Върховния касационен съд. Наказателните съдии ще слушат лекции на тема „Организирана престъпна група” от съдия Пламен Дацов от Софийски апелативен съд. Обучението се провежда в рамките на тристранното сътрудничество между Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Силистра и Адвокатска колегия – Добрич. Общо 120 магистрати, адвокати и нотариуси са заявили участие. Техен домакин ще бъде хотел „Фламинго” в курортен комплекс „Албена”.