Инспекцията по храните организира среща с туристическия бизнес

Във връзка с наближаващия летен туристически сезон, Областна дирекция по безопасност на храните организира среща с представители на бизнеса – собственици на търговски обекти за търговия на едро и дребно, заведения за обществено хранене, хотелски комплекси, курортни селища, наематели на плажни ивици, имащи отношение по изхранване на туристите.

Инспекцията по храните организира среща с туристическия бизнес

На срещата ще бъдат отчетени резултатите от летен туристически сезон 2013г. Бизнесмените ще бъдат запознати с изискванията на действащото законодателство в областта на храните (регистрация на обектите, сграден фонд и технологично оборудване, актуални и действащи Системи за управление безопасността на храните и др.). Ще бъдат набелязани мерки и действия за недопускане на несъответствия и хранителни взривове.
Заинтересованите лица, които имат обекти на територията  на община Балчик, Каварна и Шабла са поканени да присъстват на срещата, на 5-ти юни, от 13 часа, в конферентната зала на хотел „Реджина Мария” в Балчик.