Каварна насърчава ходенето на детска градина с проект

В община Каварна стартира проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено общество”, като избраното детско заведение за дейностите е ЦДГ „Детелина”.

Каварна насърчава ходенето на детска градина с проект

Начинанието се реализира от фондация „Тръст за социална политика”, с подкрепата на фондация „Америка за България”, съвместно със Световната банка.
Чрез проекта се насърчава посещаемостта в детските градини и включва деца на възраст 3 - 5 години, които са в неравностойно положение. Ще се работи с родителите и учителите, а детското заведение ще бъде подпомогнато с техническо оборудване. Продължителността на проекта е десет месеца и това е поредната инициатива на община Каварна в посока образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Предвид добрите практики, свързани с интеграцията, Каварна е избрана от „Отворено общество” и мрежата, занимаваща се с интеграционните въпроси „МЕРИ”, за обучително посещение на 22 и 23 юли. Десет румънски кметове, както и представители на института, ще черпят опит от община Каварна, като в програмата предвижда посещения на учебни и детски заведения, в които се обучават деца от ромски произход, дискусии, среща с кмета на Цонко Цонев и визита в общинския отдел „Интеграция на малцинствата”.