Расте интересът към Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич

Важен момент в обучението на учениците е връзката между теория и практика.

Расте интересът към Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич

52-ма нови ученици прие Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич. Тя има повече от 100-годишна история и предлага на своите 240 възпитаници съвременно обучение, съобразено с икономическите реалности. Има специалности, към които учениците проявяват засилен интерес, като „Фермер-земеделец“ и „Техник на селскостопанска техника“. Това се обуславя от характеристиката на региона и наличните 3,600 млн. дка обработваема земя.

Важен момент в обучението на учениците е връзката между теория и практика, която се осъществява в агрофирми в областта. През изминалата учебна година ученици от последните класове са стажували няколко месеца във фирми срещу заплащане. Има вероятност практиката в агрофирми в областта да обхване и ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас, каза още директорът инж. Господин Господинов. За да има адекватно обучение обаче, е необходимо осъвременяване на остарялата материална база. Училището вече има изготвени проекти, които очакват финансиране.