Улесняват кандидатстването по Програма Трансгранично сътрудничество

Бъдещата Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния - България 2014-2020 година ще включва 7 окръга от Румъния и 8 области от България, а Съвместният Технически Секретариат на Програмата ще бъде разположен в Кълъраш с клон на българската граница в град Русе.

Улесняват кандидатстването по Програма Трансгранично сътрудничество

Решенията са взети на проведеното Четвърто заседание на Съвместната работна група за подготовка на следващия програмен период за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г., в което взе участие Областният управител Недко Марчев.

На срещата бе обсъдено и решено функциите на Съвместен секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. да се осъществяват от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество за границата между Румъния и България гр. Кълъраш. В момента Регионалният офис изпълнява функцията на Съвместен технически секретариат за Програмата. Той ще има клон на българската граница в гр. Русе.
Съвместната работна група определи допустимата площ на следващата програма за трансгранично сътрудничество, която включва седем окръга в Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и осем области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич).  

Четвъртото заседание на съвместната работна група имаше важната задача да представи основните постижения в подготовката на следващата програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Бе направен преглед и анализ на основните аспекти на териториално сътрудничество за румънско-българския граничен регион. В рамките на срещата беше представен проектът на меморандум за разбирателство между двете страни партньори, относно бъдещата програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България за периода 2014-2020 г. , като са взети предвид забележките и коментарите, направени от работната група на предишното заседание, проведено в гр. Констанца през юни 2013 г. Присъстващите се запознаха с първата версия на формуляра за кандидатстване, който ще се използва през следващата финансова година. Новото е, че кандидатстването ще става по електронен път и формулярът ще бъде по-опростен.


Председателството на Съвместната работна група е предоставено на българската делегация, водена от Димана Садонкова, заместник-генерален директор в Министерството на регионалното развитие на България, а заместник-председателство - на румънската делегация начело с Дойна Сурчел, заместник-генерален директор в Министерството на регионалното развитие и публична администрация в Румъния.