Новите жилища в област Добрич - с голяма площ

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище през последното тримесечие на миналата година е регистрирана в област Габрово - 135.9 кв. м, а веднага след това на второ място е област Добрич с 128.3 кв. м. Въведените в експлоатация новопостроени сгради в област Добрич през периода октомври - декември 2010 г. са 34, а жилищата в тях - точно 100, съобщават от НСИ.

Новите жилища в област Добрич - с голяма площ

Полезната площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в добричко е общо 12829 кв.м. Само в пет други области на страната са въведени в експлоатация повече новопостроени жилищни сгради в сравнение с област Добрич.

 

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в България през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 671 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намалява с 27.0%.

 

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в област Варна - 144 сгради с 1 175 жилища в тях, област Бургас - 116 сгради с 1 153 жилища, следвани от София област - 54 сгради с 84 жилища.