Град Добрич - сред най-активните общини в онлайн преброяването

В 12 общини в страната, сред които и град Добрич, електронно се преброиха над 50% от хората. Това са Столична община, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград, Божурище, Русе, Стара Загора, Добрич, Габрово, Враца, Велико Търново. Между 20 и 50% е преброеното население в 124 общини. Само в 41 общини преброените са под 10%, съобщават от НСИ.

Град Добрич - сред най-активните общини в онлайн преброяването

От 1 до 28 февруари 2011 година се провежда 17-то преброяване на населението в България. За първи път България се преброява като страна-членка на ЕС. Като метод за преброяване за първи път се използва преброяване чрез интернет. Електронното преброяванe беше прието с огромен интерес и протече при изключително висока активност, отчитат от НСИ. Общият брой на преброените лица е 3 100 023 души, което представлява 41.2% от общото население на страната.


 

В област Добрич онлайн са се преброили 68 190 лица. От тях мъжете са 32 748, а жените - 35 442. Преброените в област Добрич по Интернет са 34,4% от населението.

 

По области най-голяма беше активността към онлайн анкетата в София-столица – 68.7% от населението. Следват Варна – 54.3%, Габрово – 43.3%, Русе и Перник – 42.2%, Бургас – 42% и др.