Въвежда се режим на работа на уличното осветление в община Добричка

Причината е двойното увеличение на цените на електроенергията за небитови потребители.

Кметове от община Добричка с награди за всеотдайната си работа от Националното сдружение на общините

Девет кметове на села в община Добричка получиха днес почетни грамоти за дългогодишната и всеотдайна работа в местната власт от Националното сдружение на общините в РБългария.

Светлините на коледната елха на Община Добричка грейват днес

Светлините на коледната елха ще озарят тази вечер старинната сграда на Община Добричка. За пореден път ще бъде спазена дългогодишната традиция коледното дръвче да заблести в първия ден на декември.

Конкурс за ученическо есе организират в община Добричка

„Празниците в моето родно място“ е темата на конкурса за ученическо есе, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка.

80-годишен юбилей чества читалището в село Котленци

80–годишнината от създаването на читалище „Йордан Йовков“ ще бъде отбелязана на 30 октомври.