Зия Халил оглави Областна дирекция "Земеделие"

Заместник областният управител Даниел Йорданов представи новия директор на ОД "Земеделие"

Трима младежи започват работа в областна управа по програма „Старт на кариерата“

Конкурсна комисия, назначена със заповед на Областния управител, председателствана от зам.-областния Даниел Йорданов, проведе събеседване с явилите се шестима кандидати за три позиции в администрацията.

Определиха ресорите на заместник областните управители

Областният управител на Добрич Недко Марчев определи ресорите на двамата си заместници.

Първи срещи на oбластния управител с магистрати

През тази седмица Областният управител Недко Марчев се срещна последователно с председателите на Административен съд Добрич Светлана Борисова, на Окръжен съд Енчо Енчев и на Районен съд Веселин Монов.

176 години от рождението на Васил Левски

"Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си."