Специализирана трудова борса в сферата на туризма ще се проведе в Добрич

Трудовата борса ще се проведе на 28 март в Младежкия център от 10.00 часа

Специализирана трудова борса в сферата на туризма ще се проведе в Добрич

В Специализираната трудова борса в сферата на туризма ще се включат на 15 работодатели, както и Областен информационен център - Добрич, Военно окръжие - Добрич и Търговско-промишлена палата - Добрич. Идеята на организираната трудова борса е безработните и работодателите да имат възможност да обменят координати, изисквания и очаквания. 
Екипът на Бюрото по труда ще съдейства на всички желаещи за по-лесен достъп до работодателите, както и с изготвяне на документи за кандидатстване на място, за да са максимално полезни на работодателите и търсещите работа лица.