Община Добрич замени старите колонни „афишарки“ с 8 нови

Част от колоните за обяви (афишарки) са силно амортизирани, с корозирала основа и деформации по основното тяло и „шапката“, загрозяват градската среда и са предпоставка за евентуални инциденти

Община Добрич замени старите колонни „афишарки“ с 8 нови

Замяната на „афишарките“ с нови е в изпълнение на ангажимента на Община Добрич за осигуряване на оптимални условия за оповестяване на събития и мероприятия от културния календар на града, както и за осигуряване и определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборни кампании и пр. Новите колони за обяви са по – големи от предишните и могат да събират до 18 плаката със стандартен размер 70х50 см.
Новите „афишарки“ ще се позиционират на старите локации, които се използват с голям интензитет за поставяне на рекламни плакати, афиши, обяви. Вече са поставени две колони за обяви- на кръстовището на ул. Независимост и ул. Любен Каравелов.  Предстои поетапно монтиране и на другите 6 афишарки.

1.            Пред Дом-паметник „Й. Йовков“ (ул. Ген. Гурко)–  1 брой  афишарка

2.            Пред бивше кино „Родина“ (ул. Независимост) – 1 брой афишарка

3.            Пред бивше кино „Добрич“ (ул. Л. Каравелов и ул. Независимост) – 2 броя афишарки

4.            Кръстовище бул. Добруджа и бул. 25ти Септ. (до Райфайзенбанк) – 1 брой афишарка,

5.            ЖК Дружба 1 (пред  КАТ) – 1 брой афишарка

6.            До Драматичен театър „Й. Йовков“ – 2 броя афишарки