11 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Над 800 милиона са хората в света, живеещи със затлъстяване. По данни на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 в България се запазва висока честота на затлъстяване сред населението в активна възраст. Със затлъстяване при 30-59 год. са 29% от мъжете и 20.4% от жените. Изследванията показват, че детското затлъстяване също е с висока честота и ще нарасне с 60% до 2030 г.

11 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Според Световната здравна организация затлъстяването е заболяване, характеризиращо се с прекомерно натрупване на мастна тъкан, което е риск за здравето. За оценка на затлъстяването най-често се използва Индекс на телеснтата маса (ИТМ=теглото в кг/ръста в м²), като има и други показатели, например обиколка на талията и височината, които може да са подходящи.
Затлъстяването е рисков фактор за развитие на редица социално значими незаразни болести: сърдечно-съдови, диабет тип 2, някои видове рак и други. Хората с наднормено тегло и затлъстяване често имат понижен имунитет и по-лесно заболяват от Ковид-19. Намаляването на затлъстяването е не само понижаване на телесното тегло, а цялостно подобряване на човешкото здраве.

От значение за развитие на затлъстяването са: биологични, психични, генетични, здравословни, социални (достъп до медицински грижи, производство на нездравословни хранителни продукти) причини, фактори на околната среда, нездравословен начин на живот. Затлъстяването не е резултат от недостиг на воля, а заболяване и в повечето случаи е извън контрола на човека. То не е само в резултат на нездравословно хранене и ниска физическа активност. 

 

Основните средства за профилактика на затлъстяването в индивидуален план са здравословното хранене и оптималната физическа активност. Те са два от ключовите аспекти на превенцията и два от ефективните начини за справяне с хроничните незаразни болести. Храненето и физическата активност по време на целия жизнен цикъл е предпоставка за здравословен начин на живот с положителен ефект върху личното и общественото здраве в дългосрочен план.